Pandora pandora platser

It seems jkokxklx. 安いパンドラ that there is a hole in the wall. These are plaster walls. The hole must have been made while this ship's compartment was rebuilt. You suddenly remind yoursel that behind this wall is the shower room.


pandora platser

scaricare pandora gratis
коллекция пандоры
Пандора uk
pandora ilmaiseksi

SAP

Skapa framgång med smarta SAP-lösningar 

SAP är så mycket mer än teknik. Innovation, värdeskapande och leverans är vad ett sådant system banar väg för med rätt lösningar. Det är viktigt, i en tid då effektiva affärsprocesser ökar i betydelse i takt med ökad konkurrens.
Vi hjälper er att skapa SAP-lösningar som gör att ni når era mål. Vi är specialiserade på SAP och har stor erfarenhet av att hjälpa företag i alla typer av branscher. Vi strömlinjeformar processer för er verksamhet och skapar flexibilitet och mobilitet i alla led. Vi kombinerar SAP med våra egna IP-lösningar för att skapa största möjliga kundnytta.
Genom att arbeta med en blandning av lokal kompetens och internationell kapacitet, så kallad blended sourcing, kan vi erbjuda konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva tjänster och lösningar.

Det vi erbjuder

• Application Management
• Business intelligence
• Cloudtjänster  
• Enterprise Asset Management

• Enterprise Mobility
• Field Service
• Governance, Risk och Compliance
• HANA och Big Data
• Human Resource Management
• Drift och Infrastruktur Management
• Identitets- och accesshantering
• Mass Data Billing (alt faktureringstjänster)
• Migreringstjänster
• Mobile Warehouse Management
• Perfect Plant (Tillverkning)
• Fastigheter
• Shared Service Center
• Supply Chain Management (SCM)
• Testtjänster
• Transportation Management 

Vår erfarenhet och expertis

Vi är ledande leverantör av SAP-tjänster och en internationell partner till SAP.
Vi har över 4 000 SAP-konsulter och har genomfört mer än 2 000 SAP-baserade införanden runt om i världen.
Vi har över 600 kunder och drygt 750 000 användare
Vi är certifierade för SAP:s Hosting Service, SAP:s Application Management Service och har CMMI Global Level 3 (Capability Maturity Model Integration).MinTankesmie

Inhabilitet, (av nektende in- og habil), ugildhet, det at en person ikke kan avgjøre en sak som ellers ville ha hørt under ham, fordi han selv eller hans nærmeste har personlig interesse i avgjørelsen. (Store norske leksikon)

Når båndene blir for tette Norge er et lite land og forskningsmiljøet enda mye mindre. Kompetanse og habilitet kan fremstå som uforenlige størrelser. (aftenposten.no 5.11.2006)

Regjeringsadvokaten er den eneste embetsmann i dette landet hvis eneste oppgave er å forsvare regjeringen mot borgernes rettskrav (aftenposten.no 13.8.2011)

- Uholdbart å være frimurer og politi (dagbladet.no 19.5.2013)

Saksøkers forklaringer i en erstatningssak ble systematisk trukket i tvil, mens saksøktes forklaringer kom inn i rettsavgjørelsen som avgjørende premisser. (aftenposten.no 27.5.2005)

Om forståelse av diagnoser Mange har slitt i årevis med å få godkjent sin løsemiddelskade som yrkessykdom på grunn av sykehusets gale diagnoser, som kan relateres til nevropsykologens bruk av såkalte psykosomatiske tilleggstester. (dagbladet.no 15.2.2006)

Innovativ statsstøtte

31 styremedlemmer i Innovasjon Norge har siden starten i 2004 fått statsstøtte til selskaper de selv har styre- eller eierinteresser i. Kun én har fått avslag på sin søknad. (hegnar.no 6.6.2006)

Pillekontrol - DAGENS AVISLEDER (jyllands-posten.dk 15.4.2013)

Hver andre kommune uten habilitetsregler Halvparten av landets kommuner mangler skrevne regler om inhabilitet for ansatte og folkevalgte. (hegnar.no 4.10.2006)

- Over 1000 helseansatte fikk betalt av legemiddelfirmaer. (- En av tre leger nektet offentliggjøring.)

Over 1000 helseansatte fikk betalt av legemiddelfirmaer
tv2nyhetene.no 4.10.2010
Ansatte i helsevesenet har fått utbetalt over 100.000 kroner i årlige honorarer fra legemiddelfirmaene. (...)

Lege fikk 243.000 i bilønn
Administrerende direktør Andreas Berg i MSD Norge forteller at legemiddelfirmaet i 2009 betalte 243.000 kroner til en lege som forsket på et av legemidlene til MSD Norge.

Berg opplyser at han i denne konkrete saken gikk inn og forhåndsgodkjente utbetalingen, siden beløpet oversteg det veiledende taket fra LMI på maks 125.000 kroner i utbetaling per lege per år. (...)

– Intern regel på 100.000 kroner
Administrerende direktør Åge Nærdal i GlaxoSmithKline forteller at det høyeste honoraret GSK utbetalte til en lege i fjor var på 104.000 kroner.

Aksel Tunold i Sanofi-Aventis sier at selskapet i fjor sto for utbetalinger til 180 ansatte i helsevesenet, men at ingen av beløpene oversteg 100.000 kroner.

– Vi har en intern regel på at ingen norske leger, sykepleiere eller farmasøyter skal få honorar på over 100.000 i løpet av ett år, skriver Tunold i en epost. (...)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted.

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Foss vil ha åpenhet om risiko ved sidegjøremål. Bare én eneste høgskole har vurdert risikoen for at ansattes jobbing på si kan føre til rolleblanding og skade hovedarbeidsgiver. Riksrevisoren er overrasket over at ikke flere tar dette på alvor.

(Anm: Foss vil ha åpenhet om risiko ved sidegjøremål. Bare én eneste høgskole har vurdert risikoen for at ansattes jobbing på si kan føre til rolleblanding og skade hovedarbeidsgiver. Riksrevisoren er overrasket over at ikke flere tar dette på alvor. Riksrevisjonen har undersøkt hva universiteter og høgskoler gjør for å sikre åpenhet om ansattes sidegjøremål og dermed unngå rolle- og habilitetskonflikter og økonomiske misligheter. Bare 13 av 25 universiteter og høgskoler har egne systemer for å registrere sidegjøremål, viser undersøkelsen. Bare 1 av 25 kan dokumentere at de har gjennomført risikovurderinger på dette området, mens 7 av 25 sier at de har et visst bilde av risikoen knyttet til ansattes sidegjøremål og bierverv. Se undersøkelsen. (khrono.no 14.11.2017).)

(Anm: Revisjonsrapport for 2016.  om gjennomførte tiltak i universitets- og høgskolesektoren for å sikre åpenhet rundt tilsattes sidegjøremål og bierverv. Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18 (2) Vår referanse: 2016/01015-22 Vedlegg 1 (khrono.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

- Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell.

(Anm: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si. Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. Riksrevisjonen har undersøkt i hvilken grad universiteter og høgskoler har oversikt over sidegjøremålene de ansatte har i tillegg til sin vanlige jobber, slik som bistillinger ved andre institusjoner, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser i selskaper. Hensikten er å skape åpenhet om mulige interessekonflikter. Resultatene av undersøkelsen blir først offentliggjort når Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon og kontroll for budsjettåret for 2016, Dokument 1, blir offentliggjort i oktober, men avdelingsdirektør Bernt Nordmark i Riksrevisjonen lettet litt på sløret under styremøtet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) nylig. (khrono.no 15.9.2017).)

(Anm: Gaver, smøring (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Leger er mindre sannsynlig å bli fratatt retten til å praktisere grunnet uærlighet enn andre helsearbeidere. Arbeidets stress og innflytelse på arbeidsplassen er viktige faktorer når leger og annet helsepersonell er anklaget for profesjonell tjenestefeil, konkluderer forskningen.

(Anm: Doctors are less likely to be struck off for dishonesty than other health workers. The stresses of work and the influence of a malfunctioning workplace are important factors when doctors and other healthcare professionals are charged with professional misconduct, research has concluded.1 An analysis of 6714 cases of professional misconduct brought by three healthcare regulators, including the General Medical Council (GMC), identified three types of perpetrators. These are described as: the self serving “bad apple”; the individual who is corrupted by falling standards in the workplace; and the depleted perpetrator struggling to cope with the pressures of life. BMJ 2017;359:j5184 (Published 08 November 2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (mintankesmie.no).)

- Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler.

(Anm: Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler. Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles. BMJ 2009;338:b966 (9 March).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet er skeptisk til et sentralt register over hva slags jobber og gjøremål de ansatte ved universiteter og høgskoler har på si.

(Anm: Sidegjøremål. Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet er skeptisk til et sentralt register over hva slags jobber og gjøremål de ansatte ved universiteter og høgskoler har på si. Riksrevisjonen vil ha bedre oversikt over sidegjøremålene som ansatte ved universiteter og høgskoler har i tillegg til sin vanlige jobber, slik som bistillinger ved andre institusjoner, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser i selskaper. Hensikten er å skape åpenhet om mulige interessekonflikter. Derfor har Riksrevisjonen undersøkt hva slags oversikt institusjonene har over sidegjøremålene, og resultatet blir offentliggjort i oktober i Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon og kontroll for budsjettåret for 2016, Dokument 1. Les også: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si Riksrevisjonen framhever Norges handelshøyskole (NHH) som en modell og mener at alle universiteter og høgskoler burde ha slike registre. (khrono.no 21.9.2017).)

- Mangler oversikt over ansattes sidegjøremål. Sidegjøremål. Bare et fåtall universiteter og høgskoler har åpne registre som viser om ansatte har jobber på si, verv eller eierinteresser som kan skape interessekonflikter eller habilitetsproblemer.

(Anm: Mangler oversikt over ansattes sidegjøremål. Sidegjøremål. Bare et fåtall universiteter og høgskoler har åpne registre som viser om ansatte har jobber på si, verv eller eierinteresser som kan skape interessekonflikter eller habilitetsproblemer. Riksrevisjonen har i forbindelse med revisjonen av regnskapene for 2016 undersøkt hvordan universiteter og høgskoler håndterer ansattes sidegjøremål, slik som bistillinger, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser. Resultatet blir først offentliggjort i Riksrevisjonens Dokument 1 i oktober, men det er allerede klart at Riksrevisjonen krever mer åpenhet om sidegjøremål. Les også: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si (…)  «Riksrevisjonen konstaterer at de fleste kontrollerte virksomhetene ikke har rutiner for å sikre åpenhet rundt slike bierverv. Etter Riksrevisjonens oppfatning eksisterer det derfor stor risiko for at rolle- og habilitetskonflikter ikke blir avdekket», het det i Dokument 1 for 2010-11. (…) Krevde åpenhet Leder i Transparency Norge Guro Slettemark, sa i et intervju med Khrono for flere år siden at hun mener et åpent register over bierverv er viktig. (…) Les også: UiOs register fortsatt ikke offentlig etter elleve år. (khrono.no 3.10.2017).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Satt i offentlige lederjobber mens millionene rullet inn privat. Norge har brukt over en halv milliard på å gi videregåendeelever pensum på internett. I dag kan NRK vise hvor betydelige summer som gikk til ett privat selskap – mens eierne satt i sentrale offentlige lederroller.

(Anm: Satt i offentlige lederjobber mens millionene rullet inn privat. Norge har brukt over en halv milliard på å gi videregåendeelever pensum på internett. I dag kan NRK vise hvor betydelige summer som gikk til ett privat selskap – mens eierne satt i sentrale offentlige lederroller. (…) Dette er historien om hvordan barndomskameratene fra Alsvåg vokste seg store på digitale læremidler for norske videregåendeelever, mens det offentlige selskapet de jobbet for skal ha brutt arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser. (…) Har mottatt 155 millioner offentlige kroner. Cerpus startet i det små, men ved utgangen av fjoråret hadde Nordeng og Meløy private formuer på henholdsvis 10,2 og 5,7 millioner kroner. Men de store verdiene ligger fortsatt i Cerpus AS, som har fått utbetalt 155 millioner kroner for å levere tekniske løsninger, drifte og utvikle og levere innhold til Nasjonal digital læringsarena (NDLA). (nrk.no 7.11.2017).)

(Anm: Ber Økokrim etterforske offentlig læremiddelselskap. To kontrollutvalg vil sende bekymringsmelding til Økokrim etter avsløringene rundt NDLA. – Det er snakk om store penger og bekymringsverdige dobbeltroller, sier lederen i Telemark. (nrk.no 21.11.2017).)

- Tirsdag kunne NRK fortelle hvordan konsulentselskapet Cerpus åttedoblet omsetningen nesten utelukkende grunnet kontrakter med NDLA, som på oppdrag fra 18 norske fylkeskommuner lager digitale læremidler for videregåendeelever.

(Anm: Full oppvask etter lovbruddene i NDLA – styret vil ikke svare på om lederen er fredet. Styret ser «svært alvorlig» på forholdene i det offentlige skoleselskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA), men legger lokk på hva som skjedde i det ekstraordinære styremøtet. NDLAs daglige leder sier han er «svært tilfreds» med styrevedtaket. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har i et ekstraordinært styremøte vedtatt å «finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet». Styret omtaler saken som «svært alvorlig». – Dette er noe vi må ta svært på alvor og jobbe grundig med, det ligger i sakens natur, sier styreleder i NDLA, John Arve Eide. Tirsdag kunne NRK fortelle hvordan konsulentselskapet Cerpus åttedoblet omsetningen nesten utelukkende grunnet kontrakter med NDLA, som på oppdrag fra 18 norske fylkeskommuner lager digitale læremidler for videregåendeelever. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- 73 prosent av helsepersonellet sa ja til å få honorarene offentliggjort – en økning fra 66 prosent året før. (- I Danmark har de en lov som pålegger legene å offentliggjøre tallene. Hvis ikke samtykkeprosenten fortsetter å gå opp i Norge, mener jeg også vi må vurdere slike tiltak.)

(Anm: Industrien ga 163 millioner til helsepersonell og organisasjoner. 73 prosent av helsepersonellet sa ja til å få honorarene offentliggjort – en økning fra 66 prosent året før. (…) – Vi er veldig glade for at flere samtykker til offentliggjøring, og jeg vet at firmaene våre har lagt ned en stor innsats for å få flest mulig leger til å samtykke. Dette er en ny ordning, som ble gjennomført første gang i fjor, og vi tror at flere leger vil samtykke når de blir vant til ordningen, sier Bekkemellem: – Vi har enda høyere ambisjoner, og er ikke helt fornøyd før samtykkeprosenten ligger på 100. I Danmark har de en lov som pålegger legene å offentliggjøre tallene. Hvis ikke samtykkeprosenten fortsetter å gå opp i Norge, mener jeg også vi må vurdere slike tiltak. (dagensmedisin.no 30.6.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- California-lovforslag vil forby gaver fra legemiddelfirmaer til leger.

(Anm: California-lovforslag vil forby gaver fra legemiddelfirmaer til leger. (...) Legemiddelfirmaer bruker mer enn 1,4 milliarder dollar i året på gaver til California-leger, sier McGuire, en demokrat som representerer et distrikt vest for Sacramento. (California Bill Would Ban Drug Company Gifts to Doctors) (…) Drug companies spend more than $1.4 billion a year on gifts to California doctors, said McGuire, a Democrat who represents a district west of Sacramento.) (pharmaphorum.com 22.5.2017).)

(Anm: Gaver, smøring (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Industrien betalte 8,2 milliarder dolllar til leger, sykehus i fjor.

(Anm: Industry paid $8.2B to docs, hospitals last year. Drug and device makers collectively made nearly $8.2 billion in payments to physicians and teaching hospitals in the U.S. last year, according to data made public by the Centers for Medicare and Medicaid Services last week.  (biopharmadive.com 5.6.2017).)

(Anm: Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser.

(Anm: Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (…) Det er anslått at det i helsesektoren årlig brukes 5,3 billioner dollar over hele verden på å levere helsetjenester, likevel går så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).) ( Governance and Corruption in the Pharmaceutical Sector: Causes and Consequences. Corruption, understood as “the misuse of entrusted power for private gain,” is considered to be one of the biggest barriers to human development and economic growth. (…) In the health sector annually, an estimated $5.3 trillion is spent worldwide on providing health services, yet as much as 6 percent or $300 billion USD is lost to corruption and errors according to the World Health Organization. ) (cpd.pharmacy.utoronto.ca - Friday, September 29, 2017).) (PDF)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO-inspektør: Der mangler penge til lægemiddelinspektioner. Efter en stor sag med datafusk hos en indisk kontraktforskningsvirksomhed peger WHO-inspektør på, at politikerne ikke afsætter penge nok til lægemiddelinspektioner. Han arbejder nu på at udvikle et system, som kan afsløre potentielt snyd eller påfaldende data på langdistance. (medwatch.dk 9.8.2016).)

- Flere leger offentliggjør betalinger fra legemiddelfirmaer.

(Anm: Flere leger offentliggjør betalinger fra legemiddelfirmaer. More doctors are disclosing payments from drug companies. Nearly two thirds of doctors and other healthcare professionals in the UK have chosen to disclose the payments made to them by drug companies in 2016, a rise of 10 percentage points from 2015. But some of those doctors who receive the bigger payments have withheld their names, as they are entitled to do. The 65% who chose to disclose accounted for 60% of the total payments, excluding those for conducting trials. The industry paid a total of £454.5m (€520m; $590m) to work with healthcare professionals and healthcare organisations in the UK in 2016, the latest data released on the Association of the British Pharmaceutical Industry’s disclosure website show (www.disclosureuk.org.uk). This was a 25% increase on the amount spent in 2015, the first year in which such spending was published,1 and was largely accounted for by an increase in the amount spent on research and development, which rose from £254m to £338.1m. The companies are obliged to declare the payments, but recipient individuals and organisations can choose not to be named. Unlike some other countries, the UK does not have a “sunshine law” making it mandatory for names to be published. BMJ 2017;357:j3195 (Published 30 June 2017).)

- Legemiddelfirmaer bruker et bredt spekter av salgsfremmende aktiviteter for å øke forskrivningsratene for legemidler og maksimere deres fortjeneste. (- Rapport | Solskinn over Europa: åpenhet om økonomiske forhold i helsesektoren.)

(Anm: - Legemiddelfirmaer bruker et bredt spekter av salgsfremmende aktiviteter for å øke forskrivningsratene for legemidler og maksimere deres fortjeneste. Noen av de strategiene firmaene bruker til å påvirke helsepersonell inkluderer innbydelser og gjestfrihet mht. deltagelser på arrangementer, gratis måltider og gaver. Samtidig kan helsepersonell være en del av firmaets rådgivende styre og motta betaling for foredrag. (…) Report | The Sun Shines on Europe: transparency of financial relationships in the healthcare sector. Click here to read the full report  (haiweb.org 29.3.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. Ufullstendig rapportering av resultater i publiserte artikler fra randomiserte forsøk er vanlig og er forbundet med statistisk ikke-signifikans. Den medisinske litteraturen representerer derfor en selektiv og partisk delmengde studieresultater, og forsøksprotokoller bør gjøres offentlig tilgjengelige.

(Anm: Identifikasjon av bias resultatrapportering i randomiserte forsøk på PubMed: gjennomgåelse av publikasjoner og undersøkelse av forfattere. (Identifying outcome reporting bias in randomised trials on PubMed: review of publications and survey of authors. (…) Konklusjoner. Ufullstendig rapportering av resultater i publiserte artikler fra randomiserte forsøk er vanlig og er forbundet med statistisk ikke-signifikans. Den medisinske litteraturen representerer derfor en selektiv og partisk delmengde studieresultater, og forsøksprotokoller bør gjøres offentlig tilgjengelige. (...) (Conclusions Incomplete reporting of outcomes within published articles of randomised trials is common and is associated with statistical non-significance. The medical literature therefore represents a selective and biased subset of study outcomes, and trial protocols should be made publicly available.) BMJ 2005;330:753 (2 April).)