Accommodation in Newcastle upon Tyne and Gateshead pandora samling

Accommodation

Search & Book Accommodation

パンドラアプリl c45691 ctl_Content bannerTrackingMainBody">

pandora samling

パンドラエレメンツ
pandora charms myynti
бусины в стиле пандоры
Armband Pandora
Sitio web oficial de pandora Forside > Viden > Publikationer Link til information om cookies Bookmark and Share

Hovedmenu

Menu

     

Publikationer

Indholdsområde

  Publikationer   

Publikationer 

Herunder findes en samling af publikationer fra Beredskabsstyrelsen. Langt de fleste kan downloades elektronisk ved at klikke på pdf-ikonet ud for den ønskede publikation. En del af publikationerne kan herudover bestilles ved at markere det ønskede antal og udfylde det elektroniske bestillingsskema nederst på siden.

Undervisningsmaterialer, uddannelsesmaterialer og DVD’/CD’er
Vær opmærksom på, at undervisningsmaterialer til skoler samt beredskabsfaglige uddannelsesmaterialer og DVD’/CD’er downloades eller bestilles under de respektive punkter i venstremenuen.

Hvis der står ”Ikke på lager” ud for publikationen, kan den ikke bestilles, men kun downloades elektronisk.

Gå til bestillingsskema >

Titel

Udgivet

Download

Pdf/I-Paper/Word

Pris i kr.

Akutte drikkevandsforureninger - en praktisk guide

2000

Download

0,-

Analyse af redningsindsatser ved udvalgte terrorhandlinger

2003

Download

0,-

Assistance fra Beredskabsstyrelsen

2006

 

Download

0,-

Beredskabet s indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005

2005

Download

0,-

Beredskabsloven

2011

Download

0,-

Beredskabsloven

2011

i-Paper

0,-

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza

2008

Download

0,-

Bekæmpelse af olieforureningen efter "Baltic Carrier"

2001

Download

0,-

Bekæmpelse af olieforureningen efter "Baltic Carrier" - Bilag

2001

Download

0,-

Bekæmpelse af olieforureningen efter "Baltic Carrier" – engelsk version

2001

Download

0,-

Beredskabsstyrelsens Droneberedskab

2017

Download

0,-

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser (Ikke på lager)

2013

Download

0,-

Beredskabsstyrelen før, under og efter ulykken - profilpjece på dansk

2012

i-Paper

0,-

Brandberedskabet i Libanon (Ikke på lager)

2010

Download

0,-

Brandsikkerheden i almene boliger

2009

Download

0,-

Checkliste til et brandsikkert hjem

2001

Download

0,-

Crisis Management in Denmark (Engelsk udgave af Krisestyring i Danmark)

2015

        Download

0,-

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer 2016

2016

Download

DEMA before, during and after and accident - pamphlet in English

2011

i-Paper

 

0,-

De samfundsøkonomiske omkostninger ved brand

2000

Download

0,-

Det civile beredskab - et debatoplæg

1998

Download

0,-

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

2006

Download

0,-

Dødsbrande i Danmark 2007

2008

Download

0,-

Effektundersøgelse af værnepligtsuddannelsen 2015

2015

pdf

0,-

Erfaringsrapport om ældre og brand

2002

Download

0,-

Evakuering af skoler

2004

Download

0,-

Evaluering af de faglige koordinationsfora

2006

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2003 (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2005 (Ikke på lager)

2006

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2007 (Ikke på lager)

2007

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2009 (Ikke på lager)

2009

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2011 (Ikke på lager)

2012

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2013 (Ikke på lager)

2014

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2015 (Ikke på lager)

2016

Download

0,-

Evaluering af redningsberedskabets indsats ifm. orkanen og stormen i 1999

2000

Download

0,-

Førsteindsats ved kemikalieuheld

2017

Web

388,00

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (Ikke på lager)

2010

Download

0,-

Fyrværkeriulykken i Kolding - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling

2005

Download

0,-

Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser

2004

Download

0,-

Handlingsplan for nedbringelse af antallet af dødsbrande i Danmark (Ikke på lager)

2000

Download

0,-

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning – En vejledning

2008

Download

0,-

Hurtig og sikker indsats mod kemiske stoffer

2015

Download

0,-

Håndbog i risikobaseret dimensionering

2004

Download

0,-

Håndtering af brand i fyrværkeri

2016

Download

0,-

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer, juli 2001 (pdf) - Sundhedsstyrelsen

2001

Download

0,-

Indsatskort for kemikalieuheld.
NB: Ved bestilling tegnes abonnement indtil abonnement opsiges skriftligt

 

2016

Web

1.185,00

Institut for Beredskabsevaluering - Årsrapport 2009

2010

Download

0,-

Kompetenceudvikling af holdledere til varetagelse af teknisk ledelse på et skadested

2016

Download

0,-

Konsekvensanalyse

2014

        Download 

0,-

Krisestyring i Danmark

 

2015

Download

0,-

Lær om brand - "Ideer og inspiration til brug i uge 40" for redningsberedskaberne

2008

Download

0,-

Lær om brand - "Diplom" til udnævnelse af børnebrandmænd til redningsberedskaberne

2008

Download

0,-

Mennesker og brand

2003

Download

0,-

Myndighedernes kommunikation ifm. Fukushima-katastrofen (Epinionsundersøgelse)

2011

Download

0,-

Myndighedernes kommunikation ifm. stormen Allan (Epinionsundersøgelse)

2013

Download

0,-

Myndigheder og organisationer med beredskabsansvars brug af sociale medier

2015

Download

0,-

National forebyggelsesstrategi

2017

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2005

2005

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2006

2006

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2007

2007

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2008

2008

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2009

2009

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2010

2011

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende el-, naturgas- og teleforsyning samt it-forhold (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende transportfunktioner (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport vedrørende olieforsyning m.v. (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende fødevarer, herunder vand og genmodificering (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende CBRN-beredskab (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalie forureningsulykker til søs (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende beredskabsplanlægning og tværgående koordination (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

Nationalt Risikobillede 2013 (NRB)

2013

Download

0,-

Nationalt Risk Profile (NRP) (Engelsk udgave af Nationalt Risikobillede 2013)

2013

Download

0,-

Nationalt Risikobillede (2017) 

2017

        Download

0,-

Nationalt Risikobillede (2017 - lav opløsning) 

2017

        Download

0,-

National Øvelsesvejledning

2013

Download

0,-

PANDORA - Fremadskuende celle

2016

Download

0,-

PANDORA - Forward looking cell

2016

Download

0,-

Psykisk førstehjælp

2010

I-Paper

0,-

Rapport om beskyttelsesrumsberedskabet

2002

 

Download

0,-

Rapport om erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet

2017

Download

0,-

Redegørelse vedrørende skybruddet i Storkøbenhavn lørdag den 2. juli 2011

2012

Download

0,-

Redegørelse om beredskaber over landegrænser

2015

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2011 (Kun elektronisk)

2011

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2012 (Kun elektronisk)

2012

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2013 (Kun elektronisk)

2013

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2014 (Kun elektronisk)

2014

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2015 (Kun elektronisk)

2015

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2016 (Kun elektronisk)

2016

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 1998

1999

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 1999

2000

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2000

2001

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2001

2002

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2002

2003

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2003

2004

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2004

2005

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2005

2006

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2006

2007

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2007

2008

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

2009

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

2010

Download

0,-

Reglement for indretning af sikringsrum og murgennembrydninger

2003

Download

0,-

Reglement for projektering og opførelse af offentlige beskyttelsesrum

1993

Download

0,-

Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet

2017

Download

0,-

Retningslinjer for brug af personligt beskyttelsesudstyr ved indsats i røgfyldte miljøer (Til brug for BRS indsatspersonel, værnepligtige og kursister)

2013

Download

0,-

Retningslinjer for indsatsledelse (Ikke på lager)

2013

Download

0,-

Retningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser

2016

Download

0,-

Røgalarmer - Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer

2009

Download

0,-

Samarbejde på indsatssteder – sporbevaring (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

Sundhedspersonalets rettigheder og pligter

under væbnede konflikter

1999

Kun på tryk

0,-

Sådan gør du - en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

2008

Download

0,-

Taktisk anvendelse af droner

2016

Download

0,-

The Danes' risk perception of major accidents and disasters

2016

Download

0,-

Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabets indsatser ved uheld med tog

2003

Download

0,-

Udvikling af stabsledelse

2004

Download

0,-

Utilsigtede boligbrande - en kvalitativ kortlægning af førstehåndsoplevelser med brand i hjemmetSløring/afsløring

Afslørende nyt om Condon-rapporten
To nye afsløringer er dukket op fra en samling på 1.200 sider fra et arkiv kopieret af MUFON's Project Pandora. Materialet stammer fra afdøde Roy Craigs arkiv. Han var kemiker og en af nøglepersonerne i University of Colorados ufo-undersøgelsesprojekt.
Arkiv åbnes i Uruguay
Det uruguayanske flyvevåben (FAU) har offentliggjort sit ufo-arkiv og givet den landsdækkende avis El Pais adgang til arkivet med øjenvidneberetninger.
Bortf